Худощавый, сгорбленный старик, который сидел у подножия разлапистого дуба, что грозно возвышался над ольхами, осинами, липами, росшим между деревьями кустарником, прошептал про себя:
- Скоро мне конец... Совсем уже скоро...
Старик прошептал об этом равнодушно, вяло, как о чем-то простом и естественном, от которого никуда не уйдешь, нигде не спрячешься...

Анатолий РЕЗАНОВИЧ, «Отшельник».
Вы тут: Главная»

Записи с тегом "критика"

ЛіМаразм-177. Літаратурнае стойла

16/06/2016 в 13:09 Міхась ЮЖЫК "Полымя" , проза , критика 0

У гэтым выпуску хочацца крыху адысці ад паэзіі ды падарыць чытачам, якія “Полымя” не разгортваюць гадамі, уяўленне аб празаічных і крытычных публікацыях №4 2016 года. Як мы ўжо пазначалі, раманаў у “Полымі” не бывае амаль. Гэтую плошчу запаўняюць або так званай малафарматнаю прозай, або дзённікавымі запісамі, якія, напрыклад, Віктар Шніп выдае за раман (будзе ў №5-2016). Раіса Дзейкун, што нарадзілася ў вёсцы Партызанская ў 1954 годзе, нясе нам згадкі пра вёску ж. Пачатак такі: Як i спрадвеку, вёска рыхтавалася да Вялiкадня – галоўнага веснавога свята. Гаспадары-мужчыны свежавалi парсюкоў... Жанчыны былi заняты iншым. Хаты да Паскi, так на Палессi называюць Вялікдзень, павiнны былi зiхацець чысцiнёю – каб жа суседзi не абгаварылi, а госцi пахвалiлi, ды самiм было ўтульна i радасна сустракаць Вялiкi святы...

Домашнее задание Владимира СТЕПАНА

15/06/2016 в 21:28 Александр Новиков критика , проза , "Нёман" 1

«…Абсолютно незначительные, блеклые творцы – такие, как Мартинович, Степан и сын забытого советского литератора Глобус – при жизни уже осчастливливают нас мемуарами о себе». Михась Южик (перевод – А.Новиков) Почему в наших государственных литературных изданиях (другие я меньше знаю) печатают молодых «мемуаристов»? Думаю, что у них просто очень тощие «редакторские портфели». Еще – публикуют «нужных писателей», без требования качества произведений. Решил отдохнуть от поэзии, и в майском журнале «Нёман» (№5-2016) обратил внимание на новеллы Владимира СТЕПАНА. Общее название – «Золотая щель света». Для меня выражение «золотая щель света» такая же шарада, как и поздняковское «наталенне Радзімай» и от тандема ученых (В.Гниломёдов, Н.Микулич) «учалавечаны час». Эти рекбусы...

А теперь послушаем о литературе…

13/06/2016 в 12:09 Александр Новиков критика , критики , чёртешо 0

Хотел уж было публиковать отзыв о странном материале двух наших философов, да обратил внимание на следующее в журнале М.Южика: У апошнім “ЛіМе” (№22, 2016) ёсць філасофскі артыкул на тэму: “Учалавечаны час”: развагі пра літаратуру ў нашыя дні”. Ён настолькі магутны, што адужаць яго змаглі сукупна два аўтары – акадэмік Уладзімір Гніламёдаў і кандыдат філалагічных навук Мікола Мікуліч. У артыкуле на цэлую паласу яны лілі застаялую вадзіцу, наракаючы на тое, што беларусы як нацыя яшчэ не сфармаваныя, і абнадзейвалі тым, што крытыка актыўна шукае накірункі развіцця нацыянальнай літаратуры. Якім чынам шукае крытыка холдынгу, калі нават у раздзелах крытыкі месяцамі няма крытычных артыкулаў, аўтары не пазначаюць. Бо не чытаюць тыднёвіка і часопісаў. Яны разважаюць абстрактна, увогуле ды...

Анатолий Брусевич разбушевался

03/06/2016 в 00:18 Александр Новиков (подборка) критика , писатели , месть 2

Давно я не наблюдал такой реакции на критику. На сей раз игрушку забрали у доцента Анатолия Брусевича и он, подобно несчастной Танечке, которая уронила в речку мячик, голосит на всю Паутину, демонстрируя типичную женскую реакцию. Спасибо, Анатолий за сочувствие. Оно мне не помешает. Вот я приобрел еще одного (или более?) постоянного читателя, который понимает, в какую трудную ситуацию я попал, переживает за меня. Прямо мать родную заменил. Такое редкость в наше время. Я не зря цитировал короткое стихотворение А.Брусевича. Уже из него становится понятно, почему страна не знала поэта. Теперь кто-то ознакомится с его творчеством. Я так уж точно. Мне интересно узнать, что может родить такая впечатлительная, вспыльчивая личность? Я заметил, что Гродно богат такими поэтами. Причем, как и Д.Радиончик, например...

Вершы з зорнага каўша

27/05/2016 в 17:24 Ірына Шатыронак критика , поэты , поэзия 1

Каля чатырохсот вершаў двух апошніх дзесяцігоддзяў уключае новы паэтычны зборнік Мар'яна Дуксы «Птушка вечнасці — душа» («Чатыры чвэрці», 2015 год). Паэт жыве ў Солах Смаргонскага раёна, удалечыні ад сталічнай мітусні. Напэўна, гэта яго добраахвотны выбар — адзінота і адасобленасць, што, аднак, не замінае заставацца ў добрай творчай форме. Мар'ян Дукса — аўтар запатрабаваны, яго паэтычныя падборкі рэгулярна з'яўляюцца ў літаратурных часопісах «Полымя», «Маладосць», на беларускіх паэтычных сайтах. У 2012 годзе часопіс «Нёман» апублікаваў пераклады вершаў Мар'яна Дуксы на рускую мову (перакладчык Георгій Кісялёў). Не забываюць пра яго і літаратуразнаўцы (Ганна Серэхан, Лілія Букліс).

Он удачно насытился Родиной…

21/05/2016 в 18:04 Александр Новиков критика , поэты , поэзия 0

...обратимся к сборнику поэзии Михаила Позднякова «Наталенне Радзімай». Единственное значение слова «наталенне», которое можно подобрать к этому сочетанию, это – «насыщение». Получаем – «насыщение Родиной». Такое выражение считаю просто ужасным, неграмотным. Хотя М.Поздняков имеет право так утверждать. Нет, Родина не «поила его березовым соком», а помогла литературному чиновнику за десять последних лет издать около сорока книг за счет своих налогоплательщиков. Конечно, писатель вправе придумывать любые названия своих произведений, сборников, дневников… Но между ним и читателем, в данном случае, существует редактор. Как я понимаю – специалист с филологическим образованием. Поскольку мне специалисты не смогли объяснить значение выражения «наталенне Радзімай»...

Раб гордыни, лжи и фальши…

10/04/2016 в 14:55 Александр Новиков критика , отношения 4

Наверное, нет ни одного поэта, который в своих стихах не рассказал о себе, своих переживаниях, эмоциях – состояниях души… Творчество некоторых поэтов сплошь автобиографичное. К ним относятся Валерий Гришковец, Юрий Фатнев, например. А возьмите творчество замечательных наших современных классиков Михася Башлакова и Геннадия Пашкова. Вот трогательное стихотворение Михася: Ў бярозавай бялюткай хаце Прачнецца песня салаўя. І будзіць, будзіць мяне маці: «Схадзі, мой сынку, па каня»... І я іду, крыху заспаны, Іду Сярка свайго шукаць. На лузе пасвяцца туманы, Каня вось толькі не відаць. «Сярко, Сярко, – крычу з угорка, – Куды ты дзеўся, конік мой?» Сярко ў траве шукае зоркі, Што сталі сонечнай расой... («Ў бярозавай бялюткай хаце…»)

Прогиб с самоуничижением

09/04/2016 в 14:38 Александр Новиков критика , ремесло 3

Самооценка. Отношение к себе, своим возможностям, определение достоинств и недостатков играет важную роль в жизни людей. Можно нагрузить себя ложными оценками, которые, словно камни в суме за спиной, не дают личности маневра. А можно реально оценить свои возможности и с легкостью обходить тех, чей уровень ниже. Недавно в Гродно прошел важный семинар по проблемам критики. В его работе самое активное участие принимала Ирина Шатырёнок. В «Народной газете» появилась ее статья «В разном весе». Я долго боролся с желанием прокомментировать материал, но борьба моя не увенчалась успехом. Тупо игнорирую в который раз народную мудрость «Молчание – золото». Да простит меня Ирина Сергеевна. Прошло важное мероприятие, о нем есть возможность рассказать на всю страну. А что я, как читатель

ЛіМаразм-119. Развіццё нябачных раманаў

06/04/2016 в 11:00 Міхась ЮЖЫК, вядучы рубрыкі "Полымя" , критика 0

…критика не замечала, в запальчивости своего юношеского одушевления, неизмеримой разницы между Пушкиным и вышедшими по следам его блестящими и даже вовсе неблестящими талантами и талантиками и (…) в короткое время наделала, вместо огромных глиняных кумиров, множество фарфоровых и фаянсовых статуэток. Виссарион Белинский. Прызнаюся, што многія свае меркаванні наконт палітыкі часопісаў холдынгу “Звязда” выказваю чыста інтуітыўна, абапіраючыся на шматгадовы досвед. І як жа прыемна потым, што прагнозы мае спраўджваюцца на ўсе сто. Памятаеце, што яшчэ пры разглядзе першага нумару “Полымя” за гэты год мы выказаліся аб тым, што крытыка ў раздзеле “крытыка і літаратуразнаўства” адсутнічае. Аднак выказванне грунтавалася ўсяго толькі на прагнозе. Аднак пры рэвізіі №1 і №2 мы выразна давялі

ЛіМаразм-117. Бермудскі трохкутнік

04/04/2016 в 11:15 Міхась ЮЖЫК, вядучы рубрыкі "Полымя" , критика 0

“Полымя” апошняга часу нагадвае пантэон памерлых пісьменнікаў, дзе наведнікі могуць адно пакінуць надпіс на іх пашанотных помніках, і не болей. Нават калі з’яўляецца зрэдку якая проза, то або яе немагчыма аднесці да мастацкай (успаміны), або яна апавядае пра слаўнае мінулае, або нагэтулькі слабая, што чытач праходзіць міма яе, не крануўшы душою. Цэлы год разважаю над таямніцай – навошта задушылі часопіс? А гэта ж мы не ў цацкі гуляем, а пішам гісторыю насамрэч. Адна з маіх версій такая: у часопісах знікла крытыка сучаснага літпрацэсу і мастацкія творы таму, што кіраўнік холдынгу “Звязда” Алесь Карлюкевіч не любіць мастацкую літаратуру.

Страница 10 из 18
 • Первая
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • >>
 • Последняя
 • Нас считают

  Рейтинг@Mail.ru

  Откуда вы

  free counters
  ©2012-2019 «ЛитКритика.by». Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.